Redactionele berichten:

Voor verenigingen en instellingen uit Vlodrop gratis tot maximaal 1 pagina per week in de standaard opmaak, mits niet commercieel.

Voor niet-Vlodropse verenigingen alsmede voor berichten, in een afwijkende opmaak geldt het advertentietarief.


Advertentietarieven:

1/1 pag. (12 x 18 cm) € 20,00
3/4 pag. (12 x 12 cm) € 15,00
1/2 pag. (12 x 8,8 cm) € 12,00
1/3 pag. (12 x 5,7 cm) €  10,00
1/4 pag. (12 x 4,2 cm) €  8,00
middenpagina (18 x 26,8 cm) € 40,00
Snabbeltjes € 2,50 contante betaling
Familieberichten (12 x 8,8 cm) € 12,00 contante betaling

Prijzen zijn excl. btw.

Wij faktureren 2 maandelijks, bij bedragen beneden € 20,00 euro worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Aanleveren kopij en advertenties (liefst digitaal PDF): uiterlijk tot maandagmorgen 10.00 uur


Abonnementen:

Abonneren: Dat kan, door middel van het invullen van een machtiging, deze liggen op de zaak voor u klaar of zijn op te vragen per mail.

Kosten € 17,50 per jaar.

Stilzwijgende verlenging per kalenderjaar.

Opzegging uiterlijk 1 december.

Wijzigingen: Bijvoorbeeld een verhuizing, maar ook een wijziging van uw banknummer, graag tijdig doorgeven.
Drukkerij Koenen bv is niet aansprakelijk voor zet- en of drukfouten.

Bezorging: Woensdag of donderdag

Redactie: Drukkerij Koenen bv
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
tel. 0475 406 406
fax 0475 406 400
vlodropsnieuws@drukkerij-koenen.nl